bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Uitslag keuze ontwerp speelplaats bekend!

22 december 2022

Uitslag keuze ontwerp speelplaats bekend!

In de laatste fase van project Victoria - Haarsteeg zal een grote, ondiepe wadi met daarin een speelplaats aangelegd worden. Het uitgangspunt hierbij is om een speel- en beleefplek te creëren voor alle omwonenden, jong én oud, die aansluit op de omgeving. Aan de kopers van de laatste fase en de bewoners van de reeds opgeleverde fasen 1 en 2 is gevraagd online een keuze te maken tussen twee concepten voor deze speelplaats. In totaal zijn er 106 stemmen uitgebracht. Met een meerderheid van 82 stemmen is er gekozen voor het ontwerp ‘actieve speelplaats’.

Actieve speelplaats

De ‘actieve speelplaats’ biedt volop uitdaging om lekker te bewegen en te spelen. De speelplaats is verdeeld in de zones spelen, klimmen en klauteren, samenkomen en balanceren. Deze verschillende zones worden passend ingericht met bijvoorbeeld een buurtpicknickbank in de zone ’samenkomen’ en een touwladder en slackline in de zone ’balanceren’. Heesterbeplanting en vaste planten vergroenen de speelplaats, bieden speelgelegenheid door doorkijkjes en vormen een scheiding tussen de verschillende zones van de speelplaats. De groenzones worden zo geplaatst dat de speelplaatsen altijd vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Bij de toegangsweg van project Victoria - Haarsteeg zijn momenteel een veertoestel, duikelrek en schommel geplaatst. Deze zullen te zijner tijd verplaatst worden naar de zone ’spelen’ van de nieuwe speelplaats.

Uitwerking en realisatie

Het gekozen voorkeursontwerp wordt samen met gemeente Heusden verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De speelplaats wordt aangelegd aansluitend op het woonrijp maken van Victoria - Haarsteeg fase 3.

 

Concept ‘actieve speelplaats’. Het getoonde ontwerp is een voorlopige weergave van de speelplaats  en is enkel bedoeld om het ontwerp te presenteren. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.