bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

De bouw is gestart!

6 juli 2022

Eindelijk is het zover: KlokGroep is gestart met de bouw van de laatste fase!

Boorpalen
Onder de woningen worden zogenaamde (schroef)boorpalen aangebracht. Een boorpaal is een in de grond gevormde betonnen paal. Het aanbrengen van boorpalen verloopt trillingvrij en geluidsarm. Vanwege deze eigenschappen is dit paalsysteem gekozen voor de woningen.

Prefab funderingsbalken
Op de palen worden de prefab funderingsbalken geplaatst. Prefab houdt in dat de balken in de fabriek geproduceerd worden. Hierdoor vindt het traditionele ijzervlechten en betonstorten van deze balken allemaal onder optimale conditie in de fabriek plaats. Hierdoor is men minder afhankelijk van weersinvloeden en wordt door deze manier van bouwen de bouw versneld.

Leidingwerk
Aan de funderingsbalken worden alle leidingen vastgemaakt die onder de vloer worden aangebracht. Dit zijn onder andere waterleidingen en de riolering, maar denk ook aan de gekozen mantelbuizen die naar de achtergevel lopen of een buitenkraantje. Ook wordt er al een prefab meterkastvloerplaat geplaatst op de positie van de meterkast. Hier worden de mantelbuizen op aangesloten zodat de nutspartijen, zodra de woning wind en waterdicht is, alle leidingen gemakkelijk aan kunnen sluiten in de meterkast.

Prognose oplevering
Alles verloopt vooralsnog volgens planning. Daarom is de prognose op dit moment nog steeds dat de opleveringen van de eerste woningen vanaf het eind 1e kwartaal 2023/ begin 2e kwartaal 2023 plaats zullen vinden. Deze prognose zal naar mate het bouwproces vordert, aangescherpt worden. Wij wijzen je er echter duidelijk op, dat bovenstaande prognose slechts indicatief is. Zolang de exacte opleverdatum door KlokGroep niet officieel bevestigd is, kun je hier geen rechten aan ontlenen. Er zijn een aantal factoren die het tijdstip van oplevering
kunnen beïnvloeden. Onverwachte situaties zoals onder andere slechte weeromstandigheden kunnen het proces beïnvloeden. 

Betreden bouwplaats
Wij moeten je erop wijzen dat het betreden van de bouwplaats absoluut verboden is. Uiteraard begrijpen wij best dat je het interessant vindt om het bouwproces te volgen, maar bij een bouwplaats is dat uitermate gevaarlijk in verband met het risico op ongevallen. Daarnaast moet je je realiseren dat je bij een ongeval zelf aansprakelijk bent, omdat het betreden van de bouwplaats verboden is.