bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Bouwupdate!

8 januari 2021

De eerste woningen zijn wind- en waterdicht en er kan begonnen worden met de afbouwwerkzaamheden.

Afbouwfase

Onder de afbouwfase valt het plaatsen van niet-dragende binnenwanden, binnendeuren en kozijnen, maar ook schilder-, stuc- en tegelwerk maken onderdeel uit van de afbouw. Bij de eerste woningen zijn de trappen en de binnenwanden al geplaatst. 

Woonrijp 

Nu bij de eerste woningen de ruwbouw in een vergevorderd stadium is, maken we ook al de doorkijk naar de woonrijpwerkzaamheden. De VOF Victoria Haarsteeg is uiteindelijk verantwoordelijk voor de woonrijpwerkzaamheden en de planning hiervan. De VOF Victoria Haarsteeg tracht het openbaar gebied gereed te maken vóór de oplevering van de woning. Dit is uiteraard afhankelijk van het moment dat de bouwwerkzaamheden (nagenoeg) gereed zijn. Het plan zal dan gefaseerd woonrijp gemaakt worden. 

Prognose oplevering 

Voor de eerste woningen is de prognose dat deze aan het eind van het eerste kwartaal van 2021 worden opgeleverd. De laatste woningen zullen naar verwachting in het begin van het derde kwartaal van 2021 worden opgeleverd. Deze prognose is slechts indicatief.